RÓŻNE

LEKCJA 1 SZAMAŃSKIE ABC 

CZĘŚĆ PIERWSZA

CZĘŚĆ DRUGA

CZĘŚĆ TRZECIA

LEKCJA 2 WSPÓŁPODRÓŻOWANIE

CZĘŚĆ PIERWSZA

CZĘŚĆ DRUGA

CZĘŚĆ TRZECIA

LEKCJA 3 ŁADOWANIE WODY

CZĘŚĆ PIERWSZA

CZĘŚĆ DRUGA