Nasi Przodkowie – na ile ich naprawdę znamy?

Nasze DNA zawiera wszystkie życia naszych przodków, stanowimy rezultat ich doświadczeń, do których dołączamy bagaż naszych, osobistych. Stanowimy owoc miłości wszystkich tych, którzy żyli przed nami, również wiele wieków temu. To oni utworzyli i stanowią podstawę naszego drzewa genealogicznego, którego my jesteśmy konarami. Nie zdołalibyśmy nigdy przeistoczyć się w potężne gałęzie naszego drzewa bez korzeni, bez pnia, który osłania, chroni i przewodzi Ducha naszej rodziny. I na odwrót – jakie schronienie i pomoc mogliśmy dać wszystkim ludziom i zwierzętom, którzy u nas go szukają, jeśli pozostalibyśmy kruchym gałązkami?

Podczas Ceremonii poznany jednego z naszych Przodków (prawdopodobnie bardzo odległego, którego nie znaliśmy nigdy osobiście), Pomoże on nam poczuć koneksję z innymi naszymi Przodkami, którzy wchodzą w skład naszego Drzewa Życia, oraz uwolnić zarówno ich, jak i nas samych od negatywnych naleciałości.

Cena: 27,00 Euro. Dla moich studentów (przeszłych i obecnych) – cena 23,00 Euro.

Po zarejestrowaniu się i opłacie, otrzymasz link do video, w którym opowiem Ci dokładnie jak będzie przebiegać Ceremonia.