Szamańska Śmierć, luty 2023

01 ROZCZŁONKOWANIE

CZĘŚĆ PIERWSZA

CERIMONIA

02 PEŁEN CYKL REINKARNACJI

CZĘŚĆ PIERWSZA

CEREMONIA

CZĘŚĆ TRZECIA

03 UZDROWIENIE Z DUCHEM GÓRY

CZĘŚĆ PIERWSZA

CZĘŚĆ DRUGA

CZĘŚĆ TRZECIA

04 PODRÓŻ DO DWÓCH JEZIOR ERLIKA

CZĘŚĆ PIERWSZA

CZĘŚĆ DRUGA

CEREMONIA

CZĘŚĆ CZWARTA

05 ŚMIERĆ I NARODZINY SZAMAŃSKIE

CZĘŚĆ PIERWSZA

CZĘŚĆ DRUGA

CZĘŚĆ TRZECIA