Nasze Święte Drzewo - Wstęp do praktyk Szamańskich

Co to jest Szamanizm

Duch istnieje we wszystkim

Świat Środkowy

Nasza pierwsza podróż w Świecie Środkowym

Nasze Opiekuńcze Duchy

Zwierzęta Mocy

Wskazówki odnośnie podróży szamańskich

Podróże w Środkowym Świecie

Świat Górny

Wymiary nieskończoności

Wkraczamy do Świata Górnego

Kogo możemy spotkać

Eksplorujemy warstwy Świata Górnego

Duchy Opiekuńcze, Nauczyciele i miejsca specjalnej mocy

Wskazówki odnośnie podróży szamańskich

Podróże w Górnym Świecie

Świat Dolny

Czego możemy się spodziewać

Eksplorujemy warstwy Świata Dolnego

Poznajemy nowe Duchy Opiekuńcze

Wskazówki odnośnie podróży szamańskich

Podróże w Dolnym Świecie

Uczestnicząc w tym Wprowadzeniu do Praktyk Uzdrawiania Szamańskiego otrzymasz zarówno podręczniki w formacie pdf, jak i nagrania z naszych spotkań!