Guariamo il nostro Albero Sacro / Uzdrawiamy nasze Święte Drzewo

Tutti noi portiamo dentro storie, malattie e dolori dei nostri Antenati. Ma portiamo anche i loro successi, amori, gioie e conquiste. Spesso non ci rendiamo nemmeno conto come le energie dei nostri Antenati influiscano il nostro modo di agire e pensare.

Quando cominciamo a facilitare la guarigione del nostro lignaggio ancestrale, lavoriamo con le nostre fondamenta più profonde. Questo è uno dei più difficili tipi di guarigione, ma allo stesso tempo porta i più grandi cambiamenti nelle nostre vite.

Dobbiamo considerare due aspetti molto importanti: il primo consiste nel ripulire e guarire i lati dolorosi del proprio lignaggio.

Grazie al lavoro sciamanico è possibile liberare i nostri Antenati che sono rimasti imprigionati in vari eventi, bloccando di conseguenza tutta la nostra linea di discendenza, rompere una catena di eventi, comportamenti e schemi che si ripetono nelle varie generazioni, tipo: il rapporto problematico con il denaro o con le persone, le varie dipendenze ecc..

Il secondo aspetto, molto bello, è quello che i nostri Antenati possono diventare le fonti d’ispirazione e dell’aiuto nelle nostre vite. Dai tempi più remoti e in tutto il mondo gli Antenati venivano considerati dei protettori per i propri famigliari, ma nei nostri tempi tendiamo di dimenticarli e questo succede per vari motivi, come per esempio: abbiamo paura della morte, non crediamo in una dimensione invisibile, ecc.. Rinnegando o dimenticando i nostri Avi rifiutiamo e perdiamo i loro insegnamenti ed esperienze che Essi vorrebbero trasmetterci.

Riconnettersi con gli Antenati significa riconnettersi con il nostro potere più profondo e radicato. Se lo permettiamo, i nostri Antenati possono diventare le nostre vere Guide e non solo nel mondo spirituale.

Lavorare con i nostri Antenati porta dei benefici per tutti, sia per noi che per loro. Non è assolutamente dannoso e sicuramente non è un peccato. Il nostro lavoro insieme può ripristinare la coesione famigliare ed i legami d’amore che vanno oltre la morte.

Vuoi ripristinare la Tua connessione con i propri Antenati per cominciare a trasformare i blocchi che esistono da tantissime generazioni, risanare il tuo Sacro Albero Genealogico e reclamare lo Spirito dell’Amore per la tua famiglia?

Questo l’incontro è proprio per te!

Durante un unico viaggio:

  •  Incontriamo il nostro Spirito Alleato che ci accompagnerà durante questo viaggio
  •  Incontriamo il nostro Albero Sacro
  •  Incontriamo il rappresentate di tutti i nostri Antenati.
  •  Chiediamo cosa possiamo fare per loro, cosa possono fare loro per noi e cosa possiamo fare insieme
  •  Chiederai  consigli personali.

Questo tipo di trattamento  costa di solito oltre 50 euro.

Per tutti gli iscritti invece, visto i tempi che corrono, chiedo una minima partecipazione di  Euro 20!

Vi aspetto mercoledì 25 marzo su zoom alle ore 21

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER PER RICEVERE LE COORDINATE DEL NOSTRO INCONTRO! E PER POTER USUFRUIRE DELLO SCONTO!  www.joannastouch.eu 

Prepara qualcosa per annotare subito dopo il viaggio tutte le informazioni ottenute. Non le condividerai con noi, ma in questo modo le ricorderai meglio.

Registrazione di questo viaggio sarà disponibile SOLO ai partecipanti.

Wszyscy, naprawdę wszyscy zawieramy w sobie historię, choroby i bóle naszych Przodków, ale również i ich sukcesy, radości i miłości. Często nie zdajemy sobie nawet sprawy w jaki sposób energie naszych Przodków wpływają na nasz sposób postępowania i myślenia.

Pracując nad uzdrowieniem naszego rodowodu decydujemy się na pracę z naszymi najgłębszymi fundamentami. Ten rodzaj terapii szamańskiej należy do jednej z najtrudniejszych, jednakże zapewnia ona najmocniejsze zmiany w naszym życiu.

Musimy pamiętać o dwóch, bardzo ważnych, aspektach: pierwszy dotyczy oczyszczenia i uzdrowienia bolesnych aspektów naszego drzewa genealogicznego.

Podczas sesji szamańskich istnieje możliwość uwolnienia naszych Przodków, którzy są nadal uwięzieni w różnych sytuacjach w przeszłości blokując tym samym całą linię ich potomków (również i nas). Możemy przerwać łańcuch rożnych wydarzeń, zachowań, schematów i chorób, które powtarzają się z pokolenia na pokolenie, jak na przykład: problematyczne stosunki z pieniędzmi, z ludźmi, różne uzależnienia i nałogi, itd…

Drugi aspekt, bardzo piękny, sprawia iż nasi Przodkowie mogą przeistoczyć się w źródło naszego natchnienia i nieść nam pomoc w naszym teraźniejszym życiu. Już w najbardziej zamierzchłych czasach naszej prehistorii, na całym świecie, Przodkowie byli zawsze czczeni jako protektorzy swoich rodzin. Wraz z upływem czasu, niestety, są oni coraz bardziej odsuwanie w niepamięć, a zdarza się to z wielorakich przyczyn, jak na przykład: nasz strach przed śmiercią, nasza niewiara w niewidzialne wymiary, itp.. Negując lub zapominając naszych Przodków odrzucamy i tracimy możliwość poznania ich porad dla nas i doświadczeń, którymi chcieliby się oni z nami podzielić.

Przywracając koneksję z naszymi Przodkami odzyskujemy ponownie połączenie z naszą najgłębszą, najprawdziwszą i odwieczną mocą osobistą. Jeśli tylko na to pozwolimy, nasi Przodkowie z ogromną radością przeistoczą się w naszych prawdziwych przewodników, i to nie tylko w świecie duchowym.

Praca z naszymi Przodkami przynosi wiele korzyści wszystkim, zarówno nam jak i im. Nasza współpraca nie jest absolutnie szkodliwa i z całą pewnością nie jest ona grzechem. Przeciwnie, może ona pomóc w odnowieniu spójności naszej rodziny i wzmocnić więzy miłości, które są silniejsze od śmierci.

Chcesz przywrócić Twoją koneksję z Przodkami, przekształcić istniejące od wielu pokoleń bloki i sytuacje, uzdrowić Twoje Święte Drzewo Genealogiczne i przywrócić Ducha Miłości dla całej Twojej rodziny?

To Kółko Szamańskie jest dla Ciebie!

Podczas tego spotkania:

  • Spotkasz Twojego Opiekuńczego Ducha, który będzie Ci towarzyszył w trakcie tej podróży szamańskiej;

  • Spotkasz i połączysz się ponownie z Twoim Świętym Drzewem;

  • Spotkasz przedstawiciela wszystkich Twoich przodków;
  • Zapytasz się co możesz zrobić dla nich, co Oni mogą zrobić dla Ciebie oraz co możecie zrobić razem;

  • Zadasz Twoje osobiste pytania.

Koszt tych sesji wynosi ponad 50 euro.

Jednakże, widząc sytuację jaka panuje na świecie, poproszę Cię o wpłacenie minimalnej kwoty w wysokości zaledwie 20 euro.

Czekam na Was w piątek 27 marca o godzinie 20.00 . Czas spotkania – około 1 godzina

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER ABY OTRZYMAĆ KOORDYNATY NASZEGO SPOTKANIA I MÓC WYKORZYSTAĆ TEN UPUST! www.joannastouch.eu  

 

Przygotuj coś do pisania aby zanotować zaraz po podróży wszystkie otrzymane informacje. Nie będziesz się nimi dzielić z innymi obecnymi osobami, jednakże w ten sposób lepiej je zapamiętasz.

Nagranie z tej podróży będzie dostępne WYŁĄCZNIE dla uczestników.