Comunicazione sciamanica con animali – p.1/ Szamańska komunikacja ze zwierzętami – cz.1

 

La Comunicazione Sciamanica con Animali è una pratica meravigliosa. La possiamo utilizzare quotidianamente e nelle svariate occasioni: per approfondire la connessione con i nostri amici animali, per connettersi con gli animali dei nostri amici, per aiutare quelli meno fortunati che vivono nei vari rifugi. Per conoscere il loro passato ed i loro desideri….

La Comunicazione Sciamanica con Animali è molto diversa dalla comunicazione telepatica – non devi svuotare la tua mente, lavoriamo proprio nel modo contrario!

La nostra immaginazione umana è il canale preferito degli Spiriti per comunicare con noi. In effetti, come potrebbero mandarci le informazioni altrimenti?

Durante i viaggi usiamo la nostra immaginazione, creiamo lo Spazio sacro e protetto e invitiamo gli Spiriti dell’Animale a raggiungerci. Una volta stabilita la connessione, potresti rimanere sorpreso quanto volentieri gli animali condividono le informazioni con noi. Gli Spiriti presenti confermano la veridicità dei messaggi ricevuti e forniscono ulteriori dettagli, se necessari.

Questa serie è composta da 5 incontri di circa 2 ore, una volta a settimana.

Il programma

 1. Creiamo il nostro Spazio: Durante questo incontro conosceremo il nostro Animale Guida, alcuni dei nostri Insegnanti, creeremo il nostro Cerchio sacro e protetto immergendoci nel nostro personale Albero Sacro. Impareremo i primi passi per connetterci con lo Spirito del nostro amico animale.
 2. Comunicazione con gli Animali: i nostri alleati Spiriti sono sempre pronti e adorano aiutarci mentre comunichiamo con gli animali. Tu fai parte del loro team! Permetti ai tuoi spiriti alleati di guidare le sessioni. Oggi lavoreremo con le situazioni più comuni e acquisteremo l’esperienza nei viaggi.
 3. Relazione con Animali: gli Animali vivono insieme a noi, fanno parte delle nostre famiglie. Oggi espanderemo il nostro Cerchio includendo le persone e gli altri animali (domestici e non). Esploreremo la rete che ci unisce tutti e troveremo le risposte inerenti le relazioni tra di noi.
 4. CSA con animali oltre il ponte: Impareremo come utilizzare il ponte per la connessione e conosceremo gli Spiriti che ci faciliteranno la comunicazione con gli animali deceduti offrendoci anche una cerimonia di guarigione. RECUPERO DELL’ANIMALE GUIDA PER L’ANIMALE.
 5. Tribù Spirituale dell’Animale + varie.

Le lezioni si svolgono via internet, su piattaforma Zoom e saranno registrate per gli studenti. Con ogni lezione verrà fornito un manuale.

 

Requisito obbligatorio:

Nessuno

Prezzo: 150,00 Euro

Contattami qui per le modalità del pagamento. 

 

Szamańska Komunikacja ze Zwierzętami to naprawdę wspaniała praktyka. Możemy ją stosować codziennie, w najprzeróżniejszych sytuacjach oraz dla pogłębienia i wzmocnienia naszej koneksji z najprzeróżniejszymi zwierzętami, nie tylko naszymi domowymi przyjaciółmi lecz również i ze zwierzętami w schroniskach, zwierzętami zaginionymi, żyjącymi w różnych miejscach na świecie, itp., poznając ich marzenia, przeszłość i pragnienia…

Szamańska Komunikacja ze Zwierzętami jest bardzo odmienna od komunikacji telepatycznej – nie opróżniamy naszego umysłu, pracujemy w dokładnie odwrotny sposób!

Nasza wyobraźnia to ulubiony kanał Duchów dla komunikowania się z nami. W rzeczy samej, jak inaczej mogłyby one komunikować się z nami?

Podczas podróży szamańskich wykorzystujemy kanał naszej wyobraźni, tworzymy Święte i Chronione Miejsce, zapraszając następnie Ducha danego zwierzęcia do współpracy w nim. Po nawiązaniu koneksji, zapewniam Cię, pozostaniesz naprawdę zdumiony jak bardzo zwierzęta pragną podzielić się z nami różnymi informacjami i jak chętnie uczestniczą w rozmowie. Obecne w naszym Kręgu Duchy potwierdzą prawdziwość otrzymywanych przez Ciebie informacji, dostarczając w razie potrzeby dodatkowych szczegółów.

Niniejsza seria składa się z 5 spotkań trwających około 2 godzin, spotkania odbywają się raz w tygodniu.

Program:

 1. Tworzymy nasz Święty Krąg. Podczas tego spotkania poznamy nasze Zwierzę Przewodnie, niektórych naszych nauczycieli, utworzymy nasz Święty Krąg poznając nasze Święte Drzewo. Poznamy podstawy nawiązywania koneksji ze zwierzętami.

 1. Komunikacja ze Zwierzętami: współpracujące z nami Duchy są zawsze gotowe i uwielbiają pomagać nam podczas naszej rozmowy ze zwierzętami. Jesteś członkiem ich zespołu! Pozwól, aby Twoje Duchy opiekuńcze prowadziły na początku Wasze sesje. Dzisiaj będziemy pracować z najczęściej spotykanymi sytuacjami i nabędziemy więcej praktyki w podróżach szamańskich.

 1. Relacje ze Zwierzętami: zwierzęta żyją razem z nami, są członkami naszych rodzin. Dzisiaj poszerzymy nasz Krąg, dołączając do niego również i osoby oraz pozostałe zwierzęta (nie tylko domowe). Zbadamy i poznamy sieć energetyczną, która łączy nas wszystkich i znajdziemy niektóre odpowiedzi dotyczące naszych relacji.

 1. Komunikacja Szamańska ze Zwierzętami, które przekroczyły Tęczowy Most. Nauczymy się jak używać mostu dla nawiązania koneksji i poznamy Duchy, które ułatwią nam i będą nas wspierały w naszej komunikacji ze zmarłymi zwierzętami oraz zaoferują nam ceremonię uzdrawiającą. ODZYSKIWANIE ZWIERZĘCIA MOCY DLA DANEGO ZWIERZĘCIA.   

 2. Duchowe Plemię zwierzęcia + różne

  Moje lekcje odbywają się zazwyczaj przez Internet (daje mi to możliwość kontaktu z ludźmi na całym świecie, nie tylko w Polsce), z użyciem platformy Zoom. Wszystkie lekcje są nagrywane, tak więc studenci mogą je potem odsłuchiwać ponownie w dowolnym momencie. Z każdą lekcją dostarczany jest obszerny plik pdf.

   

   

  Cena: 150,00 Euro

  Skontaktuj sięze mną tutaj odnośnie sposobu zapłaty