Nasze Święte Drzewo – wstęp do praktyk szamańskich

SPIS TREŚCI KURSU

Co to jest Szamanizm

Duch istnieje we wszystkim

Świat Środkowy

Nasza pierwsza podróż w Świecie Środkowym

Nasze Opiekuńcze Duchy

Zwierzęta Mocy

Wskazówki odnośnie podróży szamańskich

Podróże w Środkowym Świecie

 

Świat Górny

Wymiary nieskończoności

Wkraczamy do Świata Górnego

Kogo możemy spotkać

Eksplorujemy warstwy Świata Górnego

Duchy Opiekuńcze, Nauczyciele i miejsca specjalnej mocy

Wskazówki odnośnie podróży szamańskich

Podróże w Górnym Świecie

Świat Dolny

Czego możemy się spodziewać

Eksplorujemy warstwy Świata Dolnego

Poznajemy nowe Duchy Opiekuńcze

Wskazówki odnośnie podróży szamańskich

Podróże w Dolnym Świecie

 

 

Cena: 60,00 Euro