Odcinanie szkodliwych więzów energetycznych

Wszystkie formy życia składają się z Energii, która jest w bezustannym ruchu.

Nasza energia nie jest statyczna, jest niezmiernie płynna. Możemy ją stracić, możemy paść ofiarą jej kradzieży, z biegiem czasu może się ona zanieczyścić i skazić. Jednakże nasza Energia może zostać również naładowana, wzmocniona, zharmonizowana i może nam być zwrócona z powrotem. Utrzymywanie w czystości naszych pól energetycznych i całego naszego systemu energetycznego to jeden z najważniejszych warunków naszego zdrowia i dobrego samopoczucia. Niestety, wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tej konieczności i żyją, przez większą część życia, nie dbając absolutnie o swój system energetyczny. Rezultat tej niedbałości może przejawić się w formie braku równowagi umysłowej i emocjonalnej, zaćmienia umysłowego, obsesyjnych nawracających myśli oraz stagnacji umysłowej. W RZECZY SAMEJ, WSZYSTKIE CHOROBY SĄ POWODOWANE OBECNOŚCIĄ NIEREGULARNYCH CZĘSTOTLIWOŚCI ENERGETYCZNYCH W NASZYM CIELE.

Wymiana Energii pomiędzy istotami żywymi, miejscami, zdarzeniami, przedmiotami, itd. odbywa się w sposób bezustanny i ciągły. Wymiana ta stanowi jedną z form komunikacji.

Celem tworzących się więzów (lub lin) energetycznych jest ułatwienie komunikacji i wymiany energii.

Upraszczając naprawdę w maksymalnym stopniu możemy określić ludzi jako systemy energetyczne, które po prostu przeżywają ludzkie doświadczenia. Nasze systemy energetyczne są naprawdę bardzo złożone i rozpościerają się one bardzo daleko poza naszym ciałem fizycznym, otaczając nas w ten sposób polem Energii. Nazywamy te pola różnorodnie: czakry, ciało energetyczne, pole elektromagnetyczne, itd. – w zależności od dyscypliny, której hołdujemy: metafizycznej czy naukowej.

Powiązania, które tworzymy mogą być bardzo pozytywne, konstruktywne i przysparzać wiele korzyści. Istnieją jednakże również i więzy niebezpieczne, szkodliwe. Przeżywając niezliczoną ilość różnorodnych doświadczeń w obecnym życiu, dodając różne doświadczenia z naszych przeszłych żyć bardzo łatwo możemy skończyć uwięzieni w linach, które mogą się prezentować w najprzeróżniejszy sposób. Istnieje ryzyko iż nie będziemy w stanie uwolnić się od osób, które kochaliśmy (żywych lub nie), od starych ran i od obsesyjnych wspomnień.    

Powiązania energetyczne mogą mieć wpływ na rytm bicia naszego serca, na tętno i na nasz charakter. Mogą również być przyczyną naszych ekstremalnych stanów emocjonalnych, jak na przykład gniew, który nas ogarnia kiedy myślimy o jakimś nieprzyjemnym zdarzeniu. Mogło mieć ono miejsce nawet wiele lat temu, jednakże my nadal reagujemy na nie w ten sam sposób, a jest to spowodowane energią zawartą w naszym energetycznym powiązaniu z nim. Oczywistym jest iż takie więzy są nie tylko nieproduktywne, ale mogą być one i bardzo destruktywne dla danej osoby, w związku z czy należy je odciąć aby dana osoba mogła odnaleźć spokój i dobre samopoczucie.

Odcinanie więzów jest jednym z punktów programu dbania o nasz system energetyczny y duchowy. Nie wszystkie więzy posiadają negatywny charakter. Niektóre stanowią po prostu część energetycznego imprinting naszej duszy, która wędruje po ścieżce swojej ewolucji w czasie i przestrzeni.

W przypadku więzów dotyczących członków naszej rodziny lub osób, które kochamy musimy pamiętać iż odcięcie lin energetycznych usunie z Twojego życia trudną sytuację, a nie osobę. Zaleca się gorąco, dla dobra wszystkich, utrzymywanie jak najczystszych stosunków z najbliższymi nam osobami, uwalniając się od negatywnych więzów energetycznych, ponieważ tylko w ten sposób będziemy mogli cieszyć się życiem pełnym radości i szczęścia.

Sesja szamańska odcinania szkodliwych więzów energetycznych: