Choroba i zdrowie

Choroba i zdrowie

Choroba to słowo, które powinniśmy używać wyłącznie w liczbie pojedynczej, wyraz „choroby” nie ma sensu, tak samo jak nie ma sensu liczba mnoga wyrazu „zdrowie”. Zarówno „choroba” jak i „zdrowie” posiadają znaczenie w liczbie pojedynczej, ponieważ dotyczą one stanu człowieka, a nie organów, lub części ciała ludzkiego.

Ciało ludzkie nie jest nigdy zdrowe ani chore, ponieważ stanowi ono wyłącznie środek przekazu informacji naszej jaźni.

Wszystko co wydarza się w ciele żywej osoby stanowi środek ekspresji.

Kiedy różne funkcje ciała współdziałają w określony sposób, tworzy się odpowiedni model, a my czujemy się w pełnej harmonii i dlatego nazywamy ten stan zdrowiem. Kiedy któraś z funkcji naszego ciała wychodzi poza określony tor, zagraża, w większym lub mniejszym stopniu, całej harmonii i mówimy o chorobie.

Choroba oznacza brak harmonii i równowagi. Takie zakłócenia mają jednak swoje źródło w naszej jaźni, w naszym wnętrzu, natomiast ciało stanowi wyłącznie ich odzwierciedlenie. Ciało to pole ekspresji i realizacji naszej jaźni, czyli wszystkich zachodzących w niej procesów i zmian.

Symptom to sygnał, który przyciąga uwagę, zainteresowanie i energię, ponieważ poddaje dyskusji naszą normalną egzystencję. To przerwanie harmonii i równowagi, które pozornie nadciągnęło z zewnątrz, odczuwamy jako uciążliwe i pragniemy jak najprędzej się go pozbyć. I tak oto rozpoczyna się walka z symptomem, pochłaniająca naszą uwagę i zainteresowanie. I tak oto symptom sprawia, że zajmujemy się wyłącznie nim.

Medycyna oficjalna unika interpretowania symptomu, odbierając mu wagę i znaczenie niesionych przez niego sygnałów, czyli pozbawiając go jego pierwotnej funkcji.

Tak jak zapalona lampka kontrolna w samochodzie ostrzega nas o problemie, który zaistniał w niewidocznej dla nas strefie, tak samo symptom informuje nas iż coś nie funkcjonuje jak powinno. Tak jak błędem byłoby usunięcie wyłącznie zapalonej lampki, tak samo błędem jest koncentrowanie się na symptomie i na jego usunięciu.

Należy przenieść naszą uwagę głębiej. Na tym właśnie polega błąd medycyny tradycjonalnej: zafascynowana symptomem ujednolica go z chorobą, nie potrafi odseparować formy od treści.
Medycyna próbuje za wszelką cenę uniemożliwić pojawianie  się symptomów, bez pytania się co się kryje pod spodem.

Ozdrowienie

Wyzdrowienie jest możliwe wyłącznie dzięki transformacji choroby, nigdy dzięki usunięciu symptomu, ponieważ ozdrowienie zakłada, iż człowiek jako całość stał się zdrowszy, odzyskał równowagę i harmonię.  

Podsumowanie najważniejszych koncepcji

–     Choroba to stan człowieka informujący, iż jego jaźń nie jest w równowadze ani w harmonii.

– Ta dysharmonia objawia się w formie symptomu.

– Symptom informuje nas, iż coś nie funkcjonuje poprawnie i nie pracuje jak powinno, a to „coś” znajduje się zawsze na poziomie naszej jaźni.

– Człowiek musi nauczyć się uważać symptom za przyjaciela, który może mu pomóc odkryć to, czego mu brakuje i zwyciężyć prawdziwą chorobę. Symptomu nie należy ignorować ani unicestwiać, należy go słuchać.

– Choroba ma wyłącznie jeden cel: pomóc nam wyzdrowieć. Nie powinniśmy zwalczać choroby, lecz ją wykorzystywać.

Z szamańskiego punktu widzenia, choroba posiada przede wszystkich aspekt spirytualny, który należy koniecznie uzdrowić przed przystąpieniem do leczenia ciała fizycznego.  

Szaman nie pracuje z ciałem fizycznym w materialnym wymiarze, lecz nad ciałem energetycznym w wymiarze spirytualnym.

Terapie szamańskie przywracają naszą integralność, którą możemy, w ogromnym skrócie, określić jako:

– odzyskanie części naszego zdefragmentowanego Ja,

– stabilność emocjonalna

– dobry stan fizyczny

– odzyskanie utraconych energii

– odnalezienie naszej własnej i prawdziwej duszy

– odzyskanie miłości do nas samych, oraz świadomości, iż mamy prawo i zasługujemy na miłość.

Terapie szamańskie operują w wymiarze poza przestrzenią i czasem i dzięki temu możliwe jest ich wykonywanie również w przypadku, gdy klient nie jest fizycznie obecny.

Terapie szamańskie nie zastępują konwencjonalnych terapii medycznych i psychologicznych, lecz mogą być one z powodzeniem stosowane jako ich uzupełnienie.

Terapie szamańskie są kompatybilne ze wszystkimi innymi rodzajami terapii i z łatwością zwiększają i przyspieszają ich dobre skutki.

Jesteś zainteresowany/-a cyklem terapii szamańskich (również na odległość) w celu poprawienia stanu twojego zdrowia i życia ogólnie? Pragniesz podarować cykl terapii bliskiej osobie, lub zwierzęciu? Masz pytania i wątpliwości? Napisz do mnie! 

Questa voce è stata pubblicata in Podróże szamańskie, Uzdrawianie Szamańskie. Contrassegna il permalink.
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notificami
0 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments