Sciamanesimo ed il nostro sistema immunitario/ Szamanizm i nasz system immunlogiczny

Tutti i processi di guarigione – sia il recupero dopo qualche infezione, qualche trauma fisico sia la liberazione di qualche disagio psicologico – devono sempre coinvolgere la stimolazione e la guida delle nostre funzioni ricostituenti.

Il nostro sistema immunitario è sempre coinvolto nel lavoro di guarigione e viene sempre influenzato sia dalle variabili interne sia da quelle esterne. Le variabili esterne consistono nella natura dell’infezione o del trauma. Le variabili interne includono il significato che il paziente da alla malattia od alle circostanze che l’hanno causata.

Ne consegue che qualsiasi modifica delle variabili interne che aumenta la funzione del sistema immunitario può portare un enorme beneficio nel processo della guarigione. Tali modifiche possono ogni tanto accadere in modo spontaneo e vengono chiamate l’effetto placebo o la remissione spontanea. Altre volte, tali modifiche vengono applicate intenzionalmente dal paziente stesso, da un terapeuta e dal guaritore.

Lo sciamanesimo è una pratica spirituale che presta una speciale attenzione alla connessione del mondo interiore del paziente con il mondo esteriore, dove il problema si manifesta. Lo sciamanesimo è particolarmente focalizzato sugli aspetti della guarigione e possiede un numero infinito di tecniche per modificare la coscienza, le immagini ed il loro significato, nonché per fornire nuovi aspetti energetici curativi che stimoleranno il nostro sistema immunitario.

Leggi di più

 

Wszystkie procesy powrotu do zdrowia – zarówno po jakiejś infekcji, fizycznym urazie jak i w przypadku uwolnienia się od problemu psychologicznego – obejmują obowiązkowo również i stymulację i odpowiednie ukierunkowywanie naszych funkcji odpornościowych.

Nasz system immunologiczny bierze zawsze udział w procesie zdrowienia i podlega on wpływowi dwóch zmiennych: wewnętrznych oraz zewnętrznych. Zmienne zewnętrzne obejmują rodzaj infekcji lub dramatu. Zmienne wewnętrzne natomiast to znaczenie jakie pacjent przypisuje danej chorobie i jego nastawienie do czynników, które ją spowodowały.

Z powyższego wynika jasny wniosek iż zmiana zmiennych wewnętrznych, powodująca wzmocnienie naszego systemu immunologicznego, może przysporzyć nieograniczone korzyści w procesie zdrowienia. Takie zmiany występują czasami samoistnie i mówimy wtedy o efekcie placebo lub o spontanicznej remisji. Często jednakże zmiany te są aplikowane intencjonalnie przez samego pacjenta, przez terapeutę lub uzdrowiciela.

Szamanizm to praktyka, która zwraca specjalną uwagę na połączenie wewnętrznego świata pacjenta z otaczającym go światem zewnętrznym, w którym manifestuje się problem. Szamanizm skupia się w szczególności na wszystkich aspektach uzdrawiania i posiada nieskończoną ilość technik służących do modyfikacji naszej świadomości, pojmowania znaczenia obrazów i scen oraz do dostarczania nowych aspektów energetycznych, które pobudzą nasz system immunologiczny.

 

Questa voce è stata pubblicata in Podróże szamańskie, Viaggi sciamanici. Contrassegna il permalink.
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notificami
0 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments