Joanna’s Touch – Promo

 

PER TUTTO IL LUGLIO DI GIUGNO 2020 – I TRATTAMENTI OFFERTI IN QUESTA PAGINA HANNO UN PREZZO PROMOZIONALE DI 30 EURO SOLI!

PRZEZ CAŁY LIPIEC 2020 – KOSZT OFEROWANYCH NA TEJ STRONCE TERAPII WYNOSI WYŁĄCZNIE 30 EURO! 

 

TAGLIO DELLE CORDE ENERGETICHE DANNOSE

Tutte forme di vita contengono l’Energia e questa Energia è in continuo movimento.

La nostra energia non è statica, è estremamente fluida. Possiamo perderla, ci può essere sottratta o può diventare contaminata. Ma essa può essere anche rifornita, aumentata, rafforzata, armonizzata e restituita. Mantenere i nostri campi energetici ed il nostro sistema energetico costituisce il più grande componente della nostra buona salute. Sfortunatamente, tantissime persone non si rendono conto di questa necessità e passano la maggior parte delle loro vite senza curarsi del loro sistema energetico. Il risultato di questa noncuranza può presentarsi nella forma della instabilità mentale ed emotiva, annuvolamento mentale, pensieri ossessivi e la stagnazione spirituale. IN EFFETTI, LE MALATTIE SONO CAUSATE DALLE FREQUENZE ENERGETICHE IRREGOLARI PRESENTI NEL NOSTRO CORPO…. LEGGI TUTTO

 

ODCINANIE SZKODLIWYCH WIĘZÓW ENERGETYCZNYCH

Wszystkie formy życia składają się z Energii, która jest w bezustannym ruchu.

Nasza energia nie jest statyczna, jest niezmiernie płynna. Możemy ją stracić, możemy paść ofiarą jej kradzieży, z biegiem czasu może się ona zanieczyścić i skazić. Jednakże nasza Energia może zostać również naładowana, wzmocniona, zharmonizowana i może nam być zwrócona z powrotem. Utrzymywanie w czystości naszych pól energetycznych i całego naszego systemu energetycznego to jeden z najważniejszych warunków naszego zdrowia i dobrego samopoczucia. Niestety, wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tej konieczności i żyją, przez większą część życia, nie dbając absolutnie o swój system energetyczny. Rezultat tej niedbałości może przejawić się w formie braku równowagi umysłowej i emocjonalnej, zaćmienia umysłowego, obsesyjnych nawracających myśli oraz stagnacji umysłowej. W RZECZY SAMEJ, WSZYSTKIE CHOROBY SĄ POWODOWANE OBECNOŚCIĄ NIEREGULARNYCH CZĘSTOTLIWOŚCI ENERGETYCZNYCH W NASZYM CIELE…. CZYTAJ WSZYSTKO

GUARIAMO IL NOSTRO SACRO ALBERO GENEALOGICO

Tutti noi portiamo dentro storie, malattie e dolori dei nostri Antenati. Ma portiamo anche i loro successi, amori, gioie e conquiste. Spesso non ci rendiamo nemmeno conto come le energie dei nostri Antenati influiscano il nostro modo di agire e pensare.

Quando cominciamo a facilitare la guarigione del nostro lignaggio ancestrale, lavoriamo con le nostre fondamenta più profonde. Questo è uno dei più difficili tipi di guarigione, ma allo stesso tempo porta i più grandi cambiamenti nelle nostre vite. Dobbiamo considerare due aspetti molto importanti: LEGGI TUTTO

 

UZDRAWIAMY NASZE ŚWIĘTE DRZEWO GENEALOGICZNE

Wszyscy, naprawdę wszyscy zawieramy w sobie historię, choroby i bóle naszych Przodków, ale również i ich sukcesy, radości i miłości. Często nie zdajemy sobie nawet sprawy w jaki sposób energie naszych Przodków wpływają na nasz sposób postępowania i myślenia.

Pracując nad uzdrowieniem naszego rodowodu decydujemy się na pracę z naszymi najgłębszymi fundamentami. Ten rodzaj terapii szamańskiej należy do jednej z najtrudniejszych, jednakże zapewnia ona najmocniejsze zmiany w naszym życiu. Musimy pamiętać o dwóch, bardzo ważnych, aspektach: CZYTAJ WSZYSTKO

RECUPERO DELL’ANIMA PER LE PERSONE

Esistono svariati sintomi della perdita dell’anima. I più comuni sono la dissociazione dalla vita attorno ed il mancato coinvolgimento in essa. Altri sintomi includono la cronica depressione, le tendenze suicide, i sindromi di stress post traumatico, problemi al sistema immunitario ed eterna tristezza che non passa mai.  LEGGI TUTTO

ODZYSKIWANIE ELEMENTÓW DUSZY DLA LUDZI

Istnieje bardzo wiele symptomów wskazujących na utratę elementów naszej duszy, najczęstsze z nich to odcięcie się od nurtu toczącego się dookoła nas życia, brak czynnego zaangażowania. Niektóre inne oznaki to: chroniczna depresja, myśli samobójcze, syndromy stresu pourazowego, problemy z systemem odpornościowym i bezustanny smutek, który nas nigdy nie opuszcza.   CZYTAJ WSZYSTKO

RECUPERO DELL’ANIMA E DELLA TRIBU’ SPIRITUALE PER ANIMALI

I nostri amati animali sono molto senzienti e possono soffrire la perdita dei pezzi dell’anima per vari motivi: incidenti, feroci combattimenti, attacchi e morsi da parte di altri animali, distacco precoce dalla madre, maltrattamenti subiti dalle persone, cure mediche invasive, la perdita dell’amato compagno umano o animale, una permanenza prolungata nei rifugi – esattamente come accade con le persone – i traumi provocano la perdita dell’anima nell’animale. I sintomi acuti, cronici o ripetitivi problemi con la salute possono essere il segnale della perdita dell’anima.

Altri sintomi della perdita dell’anima dell’animale possono essere: LEGGI TUTTO

 

ODZYSKIWANIE ELEMENTÓW DUSZY I DUCHOWEGO STADA DLA ZWIERZĄT

Wszystkie zwierzęta są bardzo wrażliwe i czułe i mogą cierpieć na utratę elementów ich duszy z przeróżnych powodów: wypadki, zacięte walki, ataki ze strony innych zwierząt, zbyt szybkie oddalenie od mamy, maltretowanie przez inne osoby, inwazyjne terapie medyczne, utrata ukochanego przyjaciela (ludzi lub innych zwierząt), długi pobyt w schronisku – dokładnie tak jak ma to miejsce w przypadku ludzi – dramaty powodują utratę elementów duszy również i u zwierząt. Ostre, chroniczne lub powtarzające się problemy ze zdrowiem mogą również oznaczać utratę elementów duszy.

Inne symptomy utraty elementów duszy przez zwierzę to: CZYTAJ WSZYSTKO

ANIMALE DI POTERE E COME RITROVARE IL NOSTRO

L’Animale di Potere è un particolare spirito di animale che ha deciso di connettersi con te, per offrirti guida, saggezza ed amore. In breve tempo imparerai ad usarlo come guida ed a chiedergli aiuto per capire le cose che rimangono incomprensibili per te. Gli Animali di Potere sono i compagni fondamentali…LEGGI TUTTO

ZWIERZĘTA MOCY I JAK PONOWNIE POŁĄCZYĆ SIĘ Z NASZYM

Zwierzę Mocy to duch danego zwierzęcia, które zdecydowało się skontaktować się z tobą, oferując ci swoje przewodnictwo, mądrość i miłość. W bardzo krótkim czasie nauczysz się korzystać z jego przewodnictwa i prosić go o pomoc w kwestiach, które pozostają dla ciebie trudne do rozwiązania i zrozumienia. Zwierzęta Mocy to nieodzowni towarzysze…CZYTAJ WSZYSTKO